ตั้งค่ากลุ่มสมาชิก โดยเจ้าของร้านค้าสามารถแบ่งกลุ่ม ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกได้ ตามเงื่อนไขของร้าน ค่าเริ่มต้นเมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกเข้ามาแล้ว ทุกคนจะอยู่ในกลุ่ม สมาชิกทั่วไป หากเจ้าของร้านต้องการจัดกลุ่มสมาชิก สามารถทำได้ ดังนี้

          1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
          2. ไปที่เมนู ลูกค้า > กลุ่มสมาชิก

          3. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มกลุ่มสมาชิก

          4. ใส่ชื่อกลุ่มสมาชิก และ รายละเอียด
          5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

          6. วิธีการย้ายสมาชิก จาก กลุ่มสมาชิกทั่วไป มาเป็น กลุ่ม สมาชิก VIP ที่เราตั้งใหม่ ให้คลิกที่ icon ที่ 2 ที่เป็นรูปคน

          7. เมื่อเข้ามาที่กลุ่มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก + เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่ม

          8. คลิกเลือกสมาชิกที่ต้องการให้เข้ากลุ่ม
          9. กดบันทึก

          10. ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งว่า ต้องการนำสมาชิกที่เลือก เข้ากลุ่มนี้ใช่หรือไม่ ให้คลิก ยืนยัน ข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกทั่วไป ก็จะถูกย้ายเข้ามาอยู่ในกลุ่มใหม่ เรียบร้อย

 

       Admin ,North IT Solution Co., Ltd