ผลงานของเรา > ระบบบัตรคิวเพื่อรับบริการ Kiosk (ตู้คีออส)

ระบบบัตรคิวเพื่อรับบริการ Kiosk (ตู้คีออส)

เครื่องที่ให้บริการอัตโนมัติด้วยระบบเทคโนโลยี ซึ่งมีหลากหลายฟังก์ชัน ทำให้การลงทะเบียนในแต่ละงานอีเว้นท์เป็นไปได้ง่าย และรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการ    

      ชื่อโครงการ
  • ระบบบัตรคิวเพื่อรับบริการ

     ประเภทของงาน

  • ตู้กดบัตรคิวเพื่อรับบริการ

    ลูกค้าที่ใช้บริการ

  • แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่