รายละเอียดโครงการ

 • ชื่อโครงการ

  ระบบควบคุมกระบวนการทางกฎหมาย
  Legal Enforcement Action Database (LEAD)

 • ประเภทของงาน

  สร้างและพัฒนาระบบดูแลจัดการหลังบ้านให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน

 • ลูกค้าที่ใช้บริการ

  -

รายละเอียดโครงการ

                สร้างและพัฒนาระบบดูแลจัดการหลังบ้านให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน  เป็นระบบควบคุมกระบวนการทางกฎหมาย Legal Enforcement Action Database (LEAD)