ผลงานของเรา > SERMPONG DEVELOPMENT

SERMPONG DEVELOPMENT

เว็บไซต์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รีไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า และเศษตะกั่วจากโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการ    

      ชื่อโครงการ
  • SERMPONG DEVELOPMENT

     ประเภทของงาน

  • โรงงานรีไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า และเศษตะกั่วจากโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านขั้นตอนการหลอมที่มีคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน เพื่อนำกลับมาใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรม

    ลูกค้าที่ใช้บริการ

  • Sermpong Development Co.,Ltd.