การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ จะประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐาน , ข้อมูลติดต่อ และ Logo & Favicon ของเว็บไซต์ โดยหากเป็นร้านค้าออนไลน์ข้อมูลส่วนนี้จะแสดงผลในใบสั่งซื้อ ,ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ ใบปะหน้าพัสดุ

1. ข้อมูลพื้นฐาน
           1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
           2. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > ข้อมูลเว็บไซต์
           3. กรอกข้อมูลพื้นฐาน ชื่อร้านค้า/บริษัท และ ที่อยู่

           4. กรอกข้อมูลติดต่อ โดยหากมีลูกค้าติดต่อมาทางระบบติดต่อ ระบบฟอร์ม หรือสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ข้อมูลจะถูกแจ้งไปยังอีเมลที่กรอกไว้
           5. กดเลือก อัพโหลดรูปภาพ Logo & Favicon (Favicon คือ สัญลักษณ์เล็ก ๆ ที่จะแสดงอยู่บนแท็บของเว็บเบราเซอร์)
           6. กดปุ่ม บันทึก

       Admin ,North IT Solution Co., Ltd